Waarom een blvc plan

Waarom een blvc planU wilt gaan bouwen. Tegenwoordig is het normaal om een blvc plan te maken. Inzicht in de bouwplannen en dan vooral het logistieke deel wordt door steeds meer Nederlandse gemeenten geëist. Ze willen natuurlijk weten of de omgeving geen of zo weinig mogelijk overlast ondervindt van de bouwwerkzaamheden. Het opstellen van een blvc plan geldt voor kleine, maar ook grote bouwprojecten. In het plan staat opgenomen welke maatregelen zijn genomen om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie tijdens het bouwproces in stand te houden. Een bouwproces is niet alleen voor degene die bouwt, maar ook voor de omgeving van de bouwlocatie van invloed, bijvoorbeeld op infrastructuur door de af- en aanvoer van bouwmaterialen. Bouwmaterialen mogen ook niet de weg naar de overige bebouwing versperren, zodat omwonenden niet meer hun eigen woning kunnen bereiken. In een blvc plan staan alle maatregelen duidelijk opgenomen om dit soort situaties te voorkomen. Ook is het belangrijk om aandacht te hebben voor de communicatie met omwonenden, zeker in het geval als deze weerstand hebben tegen de bouw. In sommige gemeenten is het verplicht om een blvc plan te hebben. Dit geldt met name voor grote(re) gemeenten, waar snel veel overlast kan ontstaan, bijvoorbeeld op de verkeersdrukte. Als u geen plan heeft, kan dit betekenen dat u niet kunt starten met bouwen. Het is dus aan te raden om op tijd te controleren welke regels gelden in de gemeente waar u uw bouwproject gaat starten. Een goed plan scheelt tijd en geld, maar ook een hoop frustratie en weerstand van omwonenden.

Wat moet in een blvc plan staan

Een blvc plan is maatwerk en vakwerk. Een plan stel je niet zomaar op, daar is gedegen kennis en kunde voor nodig. De Bouwaanvoerders hebben deze kennis en kunde in huis. Zij kunnen u ook adviseren over wat in het plan moet komen te staan. Onze organisatie kan het plan voor u opstellen, maar u ook adviseren als u het opstellen en coördineren van het plan zelf in eigen hand wilt houden. Ook kunnen zij onze ICT-tools inzetten om u te ondersteunen. De onderdelen in een blvc plan zijn:

  • Bereikbaarheid: hoe houdt u de bouwlocatie bereikbaar voor uw bouwers, maar ook voor omwonenden.
  • Leefbaarheid: welke maatregelen neemt u om de omgeving van de bouwlocatie niet te laten verslonzen.
  • Bijvoorbeeld door bouwmaterialen tijdig op te ruimen zodat zij niet door de omgeving kunnen zwerven.
  • Veiligheid: wat doet u om de veiligheid van de woonomgeving te garanderen.
  • Bijvoorbeeld als uw bouwlocatie zich dicht op bestaande woningbouw bevindt.
  • Communicatie: hoe zorgt u voor communicatie met de omwonenden.
  • En hoe gaat u om met situaties zoals weerstand van omwonenden tegen de bouw.

Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website  https://www.bouwaanvoerders.nl/blvc-plan/ voor meer informatie.  Op onze website vindt u alle informatie over het blvc plan en wat wij voor u kunnen betekenen. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd met ons contact opnemen! Bel naar 070 – 427 83 89, of mail naar info@bouwaanvoerders.nl.

De Bouwaanvoerders zijn uw deskundige partner

Wij hebben jarenlange ervaring in de bouwsector. Met onze bouwkundige achtergrond is geen vraag ons te gek. Wij weten inmiddels wat wel en wat niet werkt in de diverse gemeenten en op de verschillende bouwlocaties. Naast bouwkundigen hebben wij ook ICT-professionals in dienst die met vragen rondom uw bouwproject aan de slag gaan.  De door ons ontwikkelde ICT-tools zorgen voor kengetallen, maar ook de coördinatie en monitoring van uw bouwproject. U heeft daardoor grip op de  voortgang van uw bouwproject. Wij werken efficiënt en effectief en zorgen voor een advies op maat. Een advies waardoor uw bouwproject zonder zorgen van start kan gaan.