Centrummanagement

Samenwerking staat centraal bij centrummanagement. Het lijkt een vanzelfsprekend gegeven, maar ook dit moet in goede banen geleid worden. Zeker als iedereen afhankelijk is van een goed verloop. Kordaat In Ruimte weet dankzij Jorine de Stoet alle gezichten in dezelfde richting te zetten. Om alle partijen met elkaar te verbinden door de overeenkomstige doelen samen te brengen. Zeker als veel mensen te maken hebben met een ruimte, is het belangrijk dat deze samenwerking lang goed blijft verlopen. Dit zullen zij in verschillende omstandigheden tegenkomen. Met name als veranderingen plaats gaan vinden, worden de verschillen duidelijk in plaats van de overeenkomsten. Bij een dergelijk centrummanagement is een extra bemiddelaar nodig om toch tot de effectieve veranderingen te komen. Jorine de Stoet is al jaren ervaren in het verbinden van de partijen in winkel- en centrumgebieden. Eerst in dienst van bedrijven en sinds 2002 als zelfstandige via haar eigen bedrijf KIR, Kordaat in Ruimte. Zij werkt vanuit een doel en dat is het verbinden van mensen en organisaties. In haar centrummanagement streeft zij ernaar dat zij elkaar onderling gaan vertrouwen. Daarbij zal altijd aandacht blijven voor de belangen van alle partijen, maar ook om tot een resultaat te komen waar iedere partij zich in kan vinden. Alleen zo ontstaat er een oplossing die iedereen tevreden stelt.

Centrummanagement: oog voor iedereen

Het klinkt allemaal als een vanzelfsprekende strategie, oog hebben voor alle belangen. Maar voor de betrokken partijen is dat niet altijd mogelijk. Zeker omdat zij zelf belangen hebben in de totstandkoming van het centrummanagement. Dankzij de onafhankelijke positie van KIR kan er een beleid gevormd worden die past bij alle betrokkenen. Dat is de kracht van KIR, zij besteedt graag aandacht aan alle standpunten en zoekt vervolgens naar een centrummanagement die alle punten bijeenbrengt. Dit hoeft niet per se te betekenen dat aan alle eisen wordt voldaan, maar juist dat alle partijen oog hebben voor elkaar belangen en vertrouwen krijgen in elkaar. Doordat Jorine aandacht heeft voor alle partijen, is zij een prettig bemiddelaar om te betrekken bij dergelijke projecten. Om tot een goede verbindende samenwerking te komen, houdt zij bij centrummanagement een integrale economische centrumvisie aan waarbij de volgende punten worden aangehouden:

  • Kwantitatief en kwalitatief aanbod van de centrumfuncties
  • Bereikbaarheid
  • Parkeergelegenheid
  • Kwaliteit openbare ruimte
  • Aantrekkingskracht aantrekkelijkheid
  • Onderlinge verbondenheid

Om ervoor te zorgen dat bovenstaande punten goed uitgewerkt worden, bespreekt zij deze onderwerpen met alle betrokken partijen. Zo ontstaat er een centrummanagement waar alle betrokkenen achter staan. Dit punt noemt KIR de gemeenschappelijke ambitie oftewel ‘de stip op de horizon’.

Een meetbaar proces

Om ervoor te zorgen dat niets en niemand over het hoofd wordt gezien gedurende het centrummanagement, houdt zij een zorgvuldig proces aan. Deze begint met een bezoekersmonitor om tot meetbare resultaten te komen. Onderdeel van de aanpak is ook verwachtingenmanagement. De inventarisaties zorgt voor een inhoudelijke integrale kennis van de centrumgebieden en het proactief initiëren en opereren op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor alle betrokkenen. Door dit procesmatig te inventariseren en te verwerken, zal dat resulteren in een betere samenwerking en een tevreden uitwerking van het centrummanagement. Zo wordt een integrale centrumvisie voor alle betrokken partijen opgesteld. Aan de hand van een integrale binnenstadsmonitor worden de ontwikkelingen in de gaten gehouden. De opgestelde plannen worden in een politiek besluit verwerkt om de herinrichting van een ruimte tot stand te brengen. Vervolgens worden ook andere partijen betrokken zoals een vereniging van eigenaren, ondernemersverenigingen of –fondsen. Ziet u een dergelijke aanpak zitten voor uw omgeving, bekijk dan op de website kordaatinruimte.nl wat de werkwijze verder inhoudt. Ga met Jorine in gesprek om erachter te komen hoe zij tot een centrummanagement kan komen voor uw omgeving.