Agile scrum training bij Q-Consult

Bij ons op kantoor ben ik werkzaam als trafficmanager en voor een project heeft één van mijn collega’s mij gevraagd of ik wilde optreden als scrummaster. We doen wel vaker projecten met scrum, maar ik had me er nooit echt in verdiept. Ik heb toen overlegd met mijn leidinggevende of ik niet een keer een agile scrum training mocht gaan volgen, zodat ik vaker in scrumprojecten kan meedraaien. Mijn leidinggevende vond dat een goed idee en verzocht mij zelf een agile scrum training uit te zoeken. Ik kon de factuur naar het bedrijf laten sturen. Dus dat heb ik toen gedaan.

Leren werken met scrum via de agile scrum training

Ik ben via de website qcpp.nl bij Q-Concult Progress Partners terecht gekomen. Een developer die ik freelance voor een klus had ingehuurd heeft zijn agile scrum training hier gedaan en was er behoorlijk te spreken over. Een betere verwijzing kon ik niet krijgen, dus eenmaal op de website aangekomen ben ik gaan ontdekken wat scrum precies is, maar ook wat de agile scrum training inhoudt. Agile is eigenlijk vrij letterlijk te vertalen naar het woord wendbaar. Dit betekent dus dat een project meegaat in een flow en je, door het project op te breken in kleine opleverbare projectjes, bij een probleem beter kunt anticiperen en zo oponthoud kunt voorkomen. Ook wordt beter inzichtelijk gemaakt welke onderdelen een project bevatten en welke opleverbare onderdelen, de deliverables, er benoemd kunnen worden. Scrum daarentegen is een sportterm die voorkomt bij de sport rugby. Ik zag de agile scrum training al voor me op een sportveld, maar zo werkt het niet. Het gaat meer om de vergelijking die wordt gemaakt waarbij een spel hervat wordt na een obstakel, bij rugby een overtreding. Het doel blijft altijd leidend en daardoor wordt de wedstrijd gewonnen. Bij scrum op kantoor wordt een project voltooit, binnen budget, binnen de tijd en alle spelers werken hierin mee, zelfs spelers van een opdrachtgever, die door middel van scrum veel meer grip op hun eigen project houden. Scrum heeft een aantal kenmerken:

  • Teams zijn multidisciplinair
  • Er kunnen meerdere teams binnen een project werkzaam zijn
  • Er wordt gewerkt in korte sprints
  • Dagelijks wordt besproken wat er is uitgevoerd en wat er die dag op de agenda staat
  • Er zijn diverse rollen te identificeren als stakeholders en een productowner
  • De opdrachtgever kan dus onderdeel uitmaken van het team, maar is ook stakeholder
  • Er is een scrummaster aanwezig die zogenaamde impediments, oftewel belemmeringen, wegneemt

De agile scrum training moest mij dus leren wat die rol van scrummaster inhoudt en hoe ik daarmee onderdeel uitmaak van het team. De agile scrum training van Q-Consult is gericht op mensen en dat is prettig. Tools en technieken kunnen per organisatie wisselen, omdat per organisatie andere projecten lopen. Wij maken online toepassingen en dat is wat anders dan bijvoorbeeld wegenbouw. Elk scrumtraject vergt zijn eigen aanpak, maar tijdens de agile scrum training heb ik geleerd dat het beginsel en vormgeving van de basis van scrum gelijk is.

Faciliterend en flexibel

Ik heb enorm veel tijdens de agile scrum training geleerd. Ik begrijp nu ook erg goed waarom ik ben gevraagd in de rol van scrummaster, want ik ben van nature een erg faciliterend persoon. Ik ontzorg mensen, wat in mijn rol als trafficmanager al erg belangrijk is en wat in mijn rol als scrummaster alleen nog maar meer tot uiting komt. Ik weet nu hoe het scrumproces in elkaar steekt en op welke dingen ik moet letten. Ik kan zelfs de rol van productowner overnemen in geval van nood, omdat ik volledig van alles op de hoogte ben van alles in het project.